Retourformulier - www.handelvanhenk.nl
naam2c

Retourformulier

 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
  • Aan: Handel van Henk
  • Zuiderdiep 373,
  • 9571BW 2e Exloërmond
           info@handelvanhenk.nl
 
  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*
 
  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
  • [Naam consumenten(en)]
 
  • [Adres consument(en)]
 
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.